W naszej szkole dużo się dzieje. Zajrzyj do kroniki!!!

kronika

Trzydniowa wycieczka do Trójmiasta

Konkurs "Mam kota na punkcie mleka"

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego programu do nauki matematyki,
w tym tabliczki mnożenia
szczegóły na stronie http://Aztekium.pl/Mistrz

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół

Plan pracy pedagoga szkolnego
poniedziałek 9.35. - 12.35.
wtorek 8.00. - 12.00. porady dla uczniów i rozmowy z rodzicami;
środa 9.40. - 12.35. profilaktyka dydaktyczno - wychowawcza w klasach;
czwartek 8.00. - 8.55.
piątek 8.00. - 11.05. porady dla uczniów i rozmowy z rodzicami;