W naszej szkole dużo się dzieje. Zajrzyj do kroniki!!!

kronika

Uwaga! Od 4 grudnia zmiana planu lekcji w klasach IV - VII.
Plan lekcji

Opłaty za dowóz uczniów należy uiszczać
w sekretariacie w dniach 20 - 25 każdego miesiąca.

Terminy wpłat na wycieczkę do Trójmiasta:
 • do 12 stycznia 2018 roku – 100 zł
 • do 27 kwietnia 2018 roku – 200 zł
 • Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół

  Plan pracy pedagoga szkolnego
  poniedziałek 9.35. - 12.35.
  wtorek 8.00. - 12.00. porady dla uczniów i rozmowy z rodzicami;
  środa 9.40. - 12.35. profilaktyka dydaktyczno - wychowawcza w klasach;
  czwartek 8.00. - 8.55.
  piątek 8.00. - 11.05. porady dla uczniów i rozmowy z rodzicami;