biblioteka szkolna

Ważne dokumenty:

Godziny pracy biblioteki

Regulamin biblioteki

Program wspierający upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Plan pracy biblioteki

Dyżury uczennic w bibliotece

O co prosi książka?

Lektury szkolne

Lekcje biblioteczne