gabinety

gabinet dyrektora

sekretariat

gabinet pielęgniarski

Jest czynny raz na dwa tygodnie. Pani pielęgniarka zadaniowo wykonuje działania związane z higieną i profilaktyką.
W ramach godzin pracy pielęgniarki we wszystkich klasach odbywa się fluoryzacja, profilaktyka zdrowotna, badania bilansowe oraz kontrole higieny obiektu, a w razie potrzeby kontrole higieny uczniów.