szkoła

budynek szkoły

W dniu 30 kwietnia 2012 roku zakończono prace związane z termomodernizacją budynku. Prace zostały sfinansowane przez Urząd Gminy w Sulejowie.
Budynek szkoły objęty jest monitoringiem. Szkoła posiada kilka kamer zewnętrznych i kilka kamer wewnętrznych. Dla bezpieczeństwa dodatkowo zainstalowany jest system alarmowy.

KORYTARZE SZKOLNE

Korytarze szkolne są bardzo przestronne i zadbane. Na głównym korytarzu odbywają się wszystkie uroczystości szkolne oraz zabawy i zajęcia rekreacyjno – sportowe organizowane w ramach zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych. Pozostałe korytarze służą uczniom do odpoczynku i relaksu między zajęciami lekcyjnymi.
Na holach eksponowane są prace uczniów, wyniki różnorodnych konkursów a także gazetki tematyczne: SU, sportowa, zdrowotna i ekologiczna. Posiadamy również galerię zdjęć z różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych.

korytarz główny

korytarz dzieci starszych

korytarz dzieci młodszych

kącik papieski

Kącik papieski powstał w maju 2006 roku. Są tam umieszczone popiersie i ozdobna karta z życiorysem Jana Pawła II, certyfikat "Dębu Papieskiego" oraz pamiątka kanonizacji naszego Patrona.
Sztandar Szkoły został wykonany przez siostry Karmelitanki Bose z Łodzi. Drzewiec do sztandaru ufundowali księża z Parafii Witów: ks. Proboszcz Grzegorz Gogol i ks. Wikariusz Hubert Kempiński.
Sztandar został poswięcony 17 października 2006r. przez Metropolitę Łódzkiego Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka.
W pierwszą rocznicę nadania Szkole imienia, czyli 16 października 2007r. wsadzono Dąb Papieski. Postawiono także tablicę, która ma upamiętniać to wydarzenie. Tablicę ufundowała społeczność szkolna.