Skip to content

Mapowanie funkcjonalnego epitopu autoimmunologicznego na receptorze beta 1-adrenergicznym u pacjentów z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową.

2 lata ago

186 words

Obecność i właściwości autoprzeciwciał w surowicy przeciwko receptorom beta-adrenergicznym u pacjentów z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową badano przy użyciu syntetycznych peptydów pochodzących z przewidywanych sekwencji ludzkich receptorów beta-adrenergicznych. Peptydy odpowiadające sekwencjom drugiej pozakomórkowej pętli ludzkich receptorów beta i beta 2-adrenergicznych zastosowano jako antygeny w teście immunoenzymatycznym do badania surowic od pacjentów z rozszerzoną kardiomiopatią (n = 42), chorobą niedokrwienną serca (n = 17) lub zdrowych dawców krwi (n = 34). Surowice trzechnastu pacjentów z poszerzoną kardiomiopatią, żadna z pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i czterema zdrowymi kontrolnymi nie potwierdziły jednoznacznie peptydu beta 1. Tylko oczyszczone przez powinowactwo przeciwciała tych pacjentów miały hamujący wpływ na wiązanie radioliganda do receptora beta szczurzych komórek C6 szczura. Rozpoznali białko receptorowe przez immunoblot i związali się in situ z ludzką tkanką mięśnia sercowego. Wnioskujemy, że podgrupa pacjentów z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową ma w swoich surowicach autoprzeciwciała specyficznie skierowane przeciwko drugiej pętli pozakomórkowej receptora beta 1-adrenergicznego. Te przeciwciała mogą służyć jako marker odpowiedzi autoimmunologicznej o fizjologicznych i / lub patologicznych implikacjach
[podobne: choroba behceta, olx mysłowice, brodawki wirusowe ]

0 thoughts on “Mapowanie funkcjonalnego epitopu autoimmunologicznego na receptorze beta 1-adrenergicznym u pacjentów z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową.”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog włocławek[…]