REALIZOWANE PROGRAMY

 • Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania uczą podstaw programowania uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejscowości i wsi. Lekcje odbywają się w ramach 9 projektów „Zaprogramuj Przyszłość”, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

  Lekki Tornister to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do uczniów klas 0-III szkół podstawowych i dotycząca profilaktyki wad postawy. Celem akcji jest rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a – co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów.

  To ogólnopolski program edukacyjny, którego ambasadorką jest Justyna Steczkowska. Jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzanie. Działania podjęte w ramach programu pomogą ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów, a także nauczą najmłodszych konsumentów świadomego korzystania z naturalnych zasobów wodnych oraz dbania o nie. Program „Wybieram wodę” ma na celu promocję korzyści płynących z picia wody, zarówno wodociągowej, jak i butelkowanej. Podkreśla rolę wody w zachowaniu zdrowia, środowisku, gospodarce, przemyśle i rolnictwie. Z uwagi na potrzebę ochrony naturalnych zasobów wodnych, jednym z kluczowych zadań projektu jest także propagowanie racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzania.


  To ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Program powstał we współpracy ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ma na celu przybliżyć najmłodszym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Dodatkowo program został rozbudowany o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

  To program promujący zasady zdrowego odżywiania i zwiększający świadomość na temat roli pierwszego posiłku w diecie dziecka. Programem są objęci uczniowie klas 0 - III. Interaktywna forma przeprowadzenia zajęć w przyjazny sposób przybliża najmłodszym 12 zasad zdrowego odżywiania. Kulminacją realizacji programu jest 8 listopada, który jest Dniem Zdrowego Śniadania.


  To projekt finansowany z Funduszu Promocji Mleka prowadzony przez Polską Izbę Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski. Nie od dziś wiadomo, że „czym skorupka za młodu nasiąknie….” dlatego też projekt „Mamy kota na punkcie mleka” ma dotrzeć do dzieci, które, dzięki zabawie nauczą się o walorach mleka i jego przetworach przenosząc w ten sposób zdrowe nawyki żywieniowe na swoich rodziców i otoczenie. Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych głównie nauczania wczesnoszkolnego.


  To długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.