Przemoc i agresja

Jeśli masz jakiś problem,
 • możesz zwrócić się do Szkolnych Rzeczników Praw Dziecka:
 • mgr Joanny Pełki,
  uczennicy klasy VI – Mai Piejek,
 • możesz zadzwonić pod numer telefonu pomarańczowej linii 0801140068
 • lub napisać na adres pomaranczowalinia@wp.pl
 • możesz zadzwonić pod numer dziecięcego telefonu zaufania
  Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Regulamin zgody

Prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka:
 • prawo do życia
 • prawo do życia bez przemocy i poniżania
 • prawo do wychowania w rodzinie
 • prawo do wypowiedzi
 • prawo do swobody myślenia, sumienia i religii
 • prawo do nauki
 • prawo do informacji
 • prawo do prywatności

Czym jest agresja?
To zamierzone działanie mające na celu wyrządzenie szkody komuś lub czemuś
(np. niszczenie rzeczy należących do drugiej osoby ale też naruszenie dobrego imienia, reputacji, pozycji w grupie itp.)
O agresji możemy mówić wtedy gdy:
 • obie strony dysponują podobną siłą fizyczną, (np. dwaj uczniowie tej samej klasy)
  i psychiczną
 • poszkodowany jest w stanie się obronić

 • akty agresji mają charakter incydentalny (jednorazowy lub sporadyczny

 • role uczniów nie są sztywne i utrwalone (sprawca agresji i poszkodowany mogą zamienić się miejscami)

Czym jest przemoc?
To zamierzone działanie skierowane przeciwko komuś lub czemuś (podobnie jak w przypadku agresji), którego celem jest zaszkodzenie lub osiągnięcie innego celu (np. podbudowanie własnej pozycji w grupie).
 • w odróżnieniu od agresji role te są stałe (ofiara nie jest w stanie przeciwstawić się sprawcy)
 • najczęściej jest zjawiskiem cyklicznym, w trakcie którego występują okresy względnego spokoju i nasilenia przemocy
 • występuje nierównowaga sił (sprawca ma wyraźną przewagę nad ofiarą np. starszy nad młodszym, grupa nad jednostką)

Rodzaje i formy agresji oraz przemocy:
agresja i przemoc fizyczna:
 • bicie
 • popychanie, szturchanie
 • kopanie
 • niszczenie rzeczy
agresja i przemoc słowna:
 • przezywanie
 • obrażanie (osoby, jej rodziny, przyjaciół)
 • wyśmiewanie
 • obraźliwe smsy, listy •
 • plotkowanie • obgadywanie • namawianie się
agresja i przemoc bez kontaktu:
 • obraźliwe, wrogie miny
 • obraźliwe, wrogie gesty
 • izolowanie (odsuwanie od grupy, zajęć)

Od postawy świadków w dużej mierze zależy los osoby pokrzywdzonej.
Co zrobić jako świadek?
 • Opisz zachowanie (np. nie jest w porządku, że go przezywasz; wypchnąłeś go z kolejki tak nie wolno)
 • Nazwij to, co widzisz (np. uderzyłeś go, pokazałaś jej obraźliwy gest)
 • Wyprostuj się, mów poważnie, zdecydowanym tonem, patrz na sprawcę
 • Używaj krótkich, jasnych komunikatów, nazwij zachowania (np. widzę, że go obrażasz)
 • Powołuj się na zasady i normy (u nas w szkole się nie przezywamy, mamy taką zasadę, że nie bijemy innych)
 • Stań między sprawcą i poszkodowanym, nie pozwól na kolejne zachowania agresywne
 • Powiedz o konsekwencjach (jeśli nie przestaniesz, pójdziemy po nauczyciela i będziesz ukarany)
 • Powiedz sprawcy co czuje druga osoba (to go bolało, jest jej przykro, mógł się poczuć odrzucony itp.)

opracowano na podstawie materiałów: http://www.ceo.org.pl

Koniecznie obejrzyj te filmy edukacyjne z serii "Nie daj się"