rada rodziców

Przewodnicząca: Monika Jarocka
Zastępca:Mariola Krzaczyńska
Skarbnik: Gabriela Kaniowska

W roku szkolnym 2017 – 2018 wpłata na Radę Rodziców wynosi:
pierwsze dziecko – 50 zł
kolejne dziecko – 40 zł
Warunkiem otrzymania paczki świątecznej jest dokonanie całej wpłaty na Radę Rodziców.

Ważne dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców

Dokonania Rady Rodziców:

rok szkolny 2014 - 2015

rok szkolny 2015 - 2016


Rada Rodziców w roku szkolnym 2016 - 2017:
  • Pomogła przy organizacji Dnia Patrona
  • Zorganizowała bal choinkowy: zakupiła paczki oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów, zapewniła oprawę muzyczną
  • Sfinansowała zakup pączków na "tłusty czwartek"
  • Współorganizacja Dnia Dziecka
  • Zakup nagród książkowych dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce.
  • 10 kroków, by stać się lepszym rodzicem