rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram rekrutacji

Wnioski do pobrania

oddział przedszkolny


wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - pierwszy rok nauki w SP Witów
wniosek o kontynuację nauki w oddziale przedszkolnym

klasa I


wniosek o przyjęcie do klasy I - dzieci z obwodu szkoły
wniosek o przyjęcie do klasy I - dzieci spoza obwodu szkoły