sale lekcyjne

SALE LEKCYJNE KLAS IV-VI

sala nr 12

 sala przyrodnicza
sala nr 16

sala językowa
sala nr 17

sala matematyczna