Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Patrycja Krzaczyńska
Zastępca: Patrycja Calińska
Skarbnik: Kacper Wójtowicz
Opiekun SU: Joanna Pełka