Skip to content

Choroby pracowników biurowych cz. 1

2 lata ago

157 words

width=300Prawie 50 milionów pracowników w USA spędza ponad jedną piątą swojego czasu w biurze. Postęp technologiczny w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci doprowadził do zwiększenia udziału siły roboczej skoncentrowanej w zawodach biurowych. Pracownicy biurowi mają zwiększone ryzyko bierności fizycznej w pracy w porównaniu z innymi zawodami i nie mają tendencji do angażowania się w kompensowanie zachowań poza pracą. Brak aktywności jest związany z negatywnymi skutkami zdrowotnymi, w tym zmęczeniem, złym samopoczuciem, a także chorobami układu krążenia i innymi chorobami przewlekłymi, które z kolei wiążą się ze zwiększonym tempem pracy. Co ważne, niższy poziom aktywności fizycznej w miejscu pracy wiąże się z wyższym poziomem postrzeganego stresu, głównym zagrożeniem dla zdrowia publicznego związanym z układem sercowo-naczyniowym, z chorobami metabolicznymi i złą dietą.
[przypisy: ból w dolnej części pleców, ból żuchwy, boląca pięta ]

0 thoughts on “Choroby pracowników biurowych cz. 1”