Skip to content

Choroby pracowników biurowych cz. 2

2 lata ago

146 words

width=300Takie skutki zdrowotne mają ogromne konsekwencje ekonomiczne, ponieważ nowoczesne biura w USA są powiązane z chorobami związanymi z miejscem pracy, których koszt wynosi 225 miliardów dolarów lub ponad 10% wkładu pracowników biurowych do amerykańskiego produktu krajowego brutto, a powiązane z tym stresy i problemy zdrowia psychicznego w Unii Europejskiej kosztują nawet 269 miliardów euro rocznie. Tak więc, chociaż programy bezpieczeństwa i higieny pracy wyeliminowały wiele zagrożeń dla zdrowia, zmiany w polityce i najlepszych praktykach w projektowaniu i działaniu miejsca pracy mające na celu promocję zdrowia mogą prowadzić do dalszy pozytywny wpływ na środki zdrowotne.

Ogromna większość prowadzonych badań w celu sprawdzeni w jaki sposób cechy budowanego środowiska biurowego wpływają na pracowników, opiera się na ankietach i sugeruje, że istnieje wydajność pracowników, zadowolenie pracowników i ekonomiczne kompromisy pomiędzy typami biurowych stanowisk pracy.

0 thoughts on “Choroby pracowników biurowych cz. 2”