Skip to content

Identyfikacja podtypów receptora somatostatynowego i implikacja skuteczności analogów SMS 201-995 somatostatyny w leczeniu ludzkich nowotworów endokrynnych.

2 lata ago

255 words

Obecność receptorów somatostatynowych wykazano w różnych nowotworach endokrynologicznych, jak również w prawidłowych tkankach. Niedawno sklonowano pięć ludzkich podtypów receptora somatostatyny (SSTR1-SSTR5). Te mRNA ulegają ekspresji w sposób specyficzny tkankowo. W tym badaniu określiliśmy podtypy receptorów somatostatynowych ekspresjonowane w różnych nowotworach endokrynnych, stosując metodę łańcuchowej reakcji polimerazy odwrotnej transkryptazy. W dwóch przypadkach glukagonoma i jej przerzutowe węzły chłonne w jednym przypadku wyrażono wszystkie mRNA podtypu SSTR z wyjątkiem mRNA SSTR5. W czterech przypadkach insulinoma wykryto mRNA SSTR1 i SSTR4, ale mRNA SSTR2 nie wykryto w jednym przypadku, a mRNA SSTR3 nie wykryto w dwóch przypadkach, wskazując na heterogenną ekspresję podtypów SSTR w insulinoma. Interesujące jest, że mRNA SSTR3, który jest wysoce eksprymowany w szczurzych wysepkach trzustkowych, nie ulega ekspresji w normalnych ludzkich wysepkach trzustkowych, podczas gdy ekspresjonowane są mRNA SSTR1, SSTR2 i SSTR4. W trzech przypadkach guza chromochłonnego wykryto mRNA SSTR1 i SSTR2, wykazując wzór ekspresji identyczny z prawidłowym nadnerczem. W rakowiaku wykryto mRNA SSTR1 i SSTR4. Stwierdziliśmy również, że ludzki SSTR2 wykazuje wysokie powinowactwo do SMS 201-995, który był stosowany klinicznie w leczeniu guzów endokrynnych. Ponieważ SMS 201-995 był skuteczny w leczeniu pacjenta z glukagonoma, w którym obecny był mRNA SSTR2, ale nie miał wpływu na pacjenta z rakowiakiem, w którym nie wykryto mRNA SSTR2, to badanie sugeruje, że skuteczność SMS 201-995 może zależeć, przynajmniej częściowo, od ekspresji SSTR2 w nowotworach
[hasła pokrewne: olx radzymin, olx mysłowice, szkoła witów ]

0 thoughts on “Identyfikacja podtypów receptora somatostatynowego i implikacja skuteczności analogów SMS 201-995 somatostatyny w leczeniu ludzkich nowotworów endokrynnych.”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: najlepsze spalacze tłuszczu[…]

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dieta pudełkowa wrocław[…]