Skip to content

Każdy allograft potrzebuje srebrnej podszewki

2 lata ago

420 words

Rozwój przewlekłego odrzucania alloprzeszczepu opiera się na hipotezie, że skumulowane, zależne od czasu uszkodzenie tkanki ostatecznie prowadzi do odpowiedzi włóknienia. W tym numerze JCI Babu i współpracownicy stwierdzili, że straty mikronaczyniowe za pośrednictwem alloimmunizacji poprzedza uszkodzenie tkanek w mysich ortotopowych allochromach tchawicy (patrz odnośny artykuł zaczynający się na stronie 3774). Koncepcja, że uszkodzenie śródbłonka może poprzedzać zwłóknienie dróg oddechowych sugeruje, że interwencje mające na celu utrzymanie integralności naczyń mogą być ważne, szczególnie w przypadku przeszczepu płuc. Ponadto, w przypadku wszystkich przeszczepów narządów litych, możliwe jest, że kluczem do długotrwałego przeżycia allograftu jest fizjologiczna naprawa naczyń w początkowych czasach po przeszczepie. Wskazówki dotyczące mechanizmów leżących u podstaw długoterminowego przeżycia alloprzeszczepu Główną przeszkodą dla długoterminowego przeżycia pacjentów po przeszczepieniu płuc jest rozwój zespołu zarostowego zapalenia oskrzelików (BOS), który zazwyczaj występuje u maksymalnie 60% pacjentów, którzy przeżyli pięć lat (1 ). BOS jest uważany za poważne powikłanie po transplantacji i charakteryzuje się postępującym zwężeniem dróg oddechowych i histologicznymi oznakami zwłóknienia. Patologiczne cechy BOS sugerują, że uszkodzenie i stan zapalny komórek nabłonkowych i struktur podnabłonkowych w małych drogach oddechowych prowadzą do reakcji włóknienia. Ponadto uważa się, że powtarzające się uszkodzenia w alloprzeszczepach płuc, podobnie jak w innych przeszczepach narządów ciała stałego (np. Nerce) (2, 3), mogą wywoływać skumulowane, zależne od czasu uszkodzenie i prowadzić do atrofii komórkowej i przewlekłego śródmiąższowego zwłóknienia (1). Zgodnie z tym paradygmatem, zapobieganie lub hamowanie urazu (z zastosowaniem terapii zależnych od czasu) powinno skutkować długoterminowym przeżywaniem przeszczepu (4). Niemniej jednak w przypadku wszystkich przeszczepów narządów litych niedocenianym aspektem procesu urazu jest jego związek z naprawą. Zaproponowano, że zwiększenie naprawy fizjologicznej, nawet w obliczu urazu, zapewni ograniczenie końcowego wyniku urazu (5, 6). Z drugiej strony, jeśli proces naprawy zostanie zahamowany, wtedy nawet łagodniejsze formy obrażeń mogą potencjalnie doprowadzić do rozległego uszkodzenia tkanki. Dlatego możliwe jest, że zrozumienie naprawy jest kluczem do długoterminowego przeżycia alloprzeszczepu. W tym wydaniu JCI Babu et al. postanowiono zająć się kwestią, czy utrzymanie integralności mikrokrążenia jest wystarczające, aby utrzymać funkcję aloprzeszczepu płuc i zapobiec rozwojowi zwłóknienia / przewlekłego odrzucenia (7). Autorzy ci zastosowali model ortotopowego transplantacji tchawicy i stwierdzili, że utrata mikronaczyniowa za pośrednictwem alloimmunologiczna powoduje niedotlenienie, które poprzedza uszkodzenie tkanek i rozwój zwłóknienia śródmózgowego w tchawicy biorcy.
[podobne: olx radzymin, budowa stawu kolanowego, choroba mortona ]

0 thoughts on “Każdy allograft potrzebuje srebrnej podszewki”