Skip to content

Przeciwciała aktywujące receptor receptora typu 1 Angiotensin II w odrzuceniu alloprzeszczepu nerkowego ad 5

2 lata ago

495 words

Immunoglobulina od czterech pozostałych pacjentów, u których odrzucano oporne na steroidy bez złośliwego nadciśnienia lub przeciwciał HLA, nie indukowała odpowiedzi (dane nie przedstawione). Wszystkich 16 pacjentów, których surowica doprowadziła do zwiększenia odpowiedzi chronotropowej, poddano badaniom przesiewowym pod kątem dziedzicznej i autoimmunologicznej przyczyny trombofilii jako możliwego spustu obserwowanej angiopatii zakrzepowej; wszystkie testy były negatywne, podobnie jak dodatkowe testy serologiczne na zaburzenia autoimmunologiczne. Ostre zakażenie wirusem cytomegalii wykluczyło antygen pp65 i analiza reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą (w trzech uczestniczących ośrodkach niemieckich) lub z przyczyn klinicznych (w Bergamo, Włochy).
Specyficznych antagonistów receptora angiotensyny II użyto do zbadania, czy agonistyczna odpowiedź na IgG pacjenta była specyficzna dla receptora AT1. Losartan, ale nie antagonista receptora AT2 PD 123319, zlikwidował funkcjonalną odpowiedź biologiczną (Figura 2B). Angiotensyna II i IgG od pacjentów uzyskały wyniki w teście biologicznym. Tak więc frakcje IgG surowicy naszych pacjentów zawierały przeciwciała receptora AT1.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów z przeciwciałami receptora AT1 i pacjentów ze specyficznymi dla dawcy przeciwciałami anty-HLA, ale bez przeciwciał przeciwko receptorowi AT1. Dane demograficzne od 16 pacjentów, którzy byli dodatni dla przeciwciał przeciwko receptorowi AT1, porównywano z danymi dla 13 pacjentów z swoistymi dla dawcy przeciwciałami anty-HLA. Jak pokazano w Tabeli 1, pacjenci z przeciwciałami anty-HLA byli bardziej skłonni do wybarwiania C4d w swoich próbkach z biopsją nerek i mieli mniejszą utratę alloprzeszczepu. W przeciwnym razie nie było znaczących różnic między cechami klinicznymi lub demograficznymi między tymi dwiema grupami.
Aby oszacować częstość występowania i rozpowszechnienie odrzucania alloprzeszczepów opornych na steroidy u pacjentów z przeciwciałami przeciwko receptorowi AT1, przebadaliśmy wszystkie epizody odrzucenia, które wystąpiły po 278 kolejnych przeszczepach nerek przeprowadzonych w Charité University Hospital Campus Mitte w Berlinie między stycznia 2000 r., i 31 lipca 2004 r. W tym okresie leczy się 119 epizodów odrzucenia z biopsją; 23 były oporne na steroidy (19,3% wszystkich epizodów odrzucenia). Odrzucenie u pacjentów z przeciwciałami anty-HLA specyficznymi dla dawcy stanowiło 9 (39,1%) z 23 epizodów odrzucenia opornego na steroidy (7,6% wszystkich epizodów odrzucenia).
Dla porównania, odrzucenia związane z przeciwciałami przeciwko receptorowi AT1 miały podobną częstość (10 epizodów, odpowiadających 43,5 procentom epizodów odrzucania opornego na steroidy i 8,4 procent wszystkich epizodów odrzucenia). Pozostałe cztery epizody odrzucenia opornego na sterydy w Charité Campus Mitte (stanowiące 17,4 procent epizodów oporności na steroidy i 3,4 procent wszystkich epizodów odrzucenia) wystąpiły u pacjentów, którzy nie mieli przeciwciał przeciwko receptorowi AT1, ani swoistych dla dawcy przeciwciał anty-HLA. Zwykłe rozpowszechnienie epizodów odrzucenia związanych z przeciwciałami receptora AT1 (10 spośród 278 wykonanych przeszczepów nerki) w ciągu czterech lat wyniosło 3,6 procent.
Frakcje IgG o aktywności agonistycznej wykorzystano do zbadania możliwych epitopów w drugiej pętli pozakomórkowej receptora AT1, do której wiązałyby się przeciwciała
[więcej w: fitolizyna w ciąży, skurcze tężcowe, endometrioza miednicy mniejszej ]
[więcej w: olx darłowo, candidia, chłoniak rokowania ]

0 thoughts on “Przeciwciała aktywujące receptor receptora typu 1 Angiotensin II w odrzuceniu alloprzeszczepu nerkowego ad 5”