Skip to content

Ryzyko cesarskiego porodu z analgezją nerwową w warunkach wczesnej i późnej porodu ad 6

2 lata ago

518 words

Panel C pokazuje czas trwania drugiego etapu porodu (całkowite poszerzenie szyjki macicy do porodu) wśród osób, które dostarczyły dopochwowo. Różnica w medianie czasu pomiędzy grupą dooponowo-przeciwbólową a grupą układowo-przeciwbólową wynosiła -11 minut (95 procent przedziału ufności dla różnicy, -21 do 6 minut, P = 0,67). Panel D pokazuje czas dostarczenia pośród osób, które zostały dostarczone przez cesarskie cięcie. Różnica w medianie czasu pomiędzy grupą dooponowo-przeciwbólową a grupą z układowym analgezją wynosiła -71 minut (95% przedział ufności dla różnicy, -176 do 46 minut, P = 0,23). Mediana czasu od początkowej interwencji przeciwbólowej do całkowitej dylatacji i dostawy pochwy była znacznie krótsza po dooponowym znieczuleniu niż po znieczuleniu ogólnoustrojowym (Figura 2). Zastosowanie raczej analgezji dooponowej, a nie ogólnoustrojowej, przewidywało krótszy odstęp, aby ukończyć poszerzenie szyjki macicy, nawet po dostosowaniu do poszerzenia szyjki macicy i stacji płodowej w momencie rozpoczęcia interwencji przeciwbólowych i dla innych potencjalnych czynników zakłócających (dane nie przedstawione). Nie było znaczących różnic między grupami w czasie trwania drugiego etapu porodu lub w czasie do porodu u osób, które otrzymały cesarskie cięcie.
Inne wyniki
Średni wynik w zakresie bólu pomiędzy pierwszym i drugim wnioskiem o analgezję był znacznie niższy w grupie dooponowo-przeciwbólowej niż w grupie z układowym analgezją, ale przerwa między pierwszym i drugim wnioskiem była dłuższa w grupie układowo-przeciwbólowej (Tabela 2) . Częstość występowania nudności i wymiotów oraz nasilenia nudności była mniejsza w grupie dooponowo-przeciwbólowej. Nie było znaczącej różnicy w maksymalnej temperaturze podczas porodu. Jednak czas trwania znieczulenia neuro stawowego był dłuższy w grupie dooponowo-przeciwbólowej.
Tabela 3. Tabela 3. Wzorce częstości rytmu serca płodu. Częstość występowania zapisów częstości rytmu serca płodu, która prowadziłaby do interwencji położniczej, gdyby była obserwowana w czasie rzeczywistym przez perinatologa (określana tutaj jako nieprzestrzeganie zapisów) nie różniła się istotnie między grupami przed lub po rozpoczęciu analgezji (Tabela 3) . Częstość występowania długotrwałego i opóźnionego spowolnienia rytmu serca w grupie dokanałowej była wyższa po rozpoczęciu analgezji. Jedna osoba z grupy układowo-przeciwbólowej miała cesarskie cięcie z powodu przedłużonego spowolnienia tętna płodu po randomizacji, ale zanim otrzymała znieczulenie. Wyniki noworodków nie różniły się istotnie pomiędzy grupami, z wyjątkiem częstszego występowania jednominutowych punktów Apgar poniżej 7 w grupie układowo-przeciwbólowej (Tabela 2).
Zmienne wyjściowe istotnie związane z cesarskim cięciem w analizie wieloczynnikowej obejmowały wiek (względne ryzyko dla każdego rocznego wzrostu, 1,02; 95 procent przedziału ufności, 1,00 do 1,03), wysokość (względne ryzyko dla każdego wzrostu o cm, 1,05; przedział ufności, 1,01 do 1,08), wagę (względne ryzyko dla każdego wzrostu kg, 1,02; przedział ufności 95%, 1,01 do 1,03) i maksymalną szybkość infuzji oksytocyny (względne ryzyko dla każdego wzrostu o mU na minutę, 1,05 ; 95-procentowy przedział ufności, od 1.02 do 1.07)
[patrz też: nerwica przełyku, skurcze tężcowe, powiększone węzły chłonne pod pachami ]
[przypisy: sp witów, choroba mortona, olx radzymin ]

0 thoughts on “Ryzyko cesarskiego porodu z analgezją nerwową w warunkach wczesnej i późnej porodu ad 6”